Huisdieren

Regelement huisdieren in een appartement

 

 

Huishoudelijk reglement rond het houden van huisdieren in appartementen

Huisdieren zijn voor veel huurders geliefde gezelschapsdieren. Ze brengen vreugde in het gezin of helpen tegen eenzame momenten.

Maar waar veel mensen samenleven, zoals in woonwijken of appartementsgebouwen, kan je huisdier de andere bewoners ook storen of afschrikken. Er moeten dus goede afspraken gemaakt worden, om alle bewoners genoeg woonkwaliteit te verzekeren.

Daarom mag je alleen een huisdier houden als je je aan de regels houdt. Leef je de regels niet na, dan zal de SNMH eisen om je huisdier weg te doen.

Als je een huisdier wil houden, moet je er rekening mee houden dat niet alle soorten geschikt zijn als gezelschapsdier. Sommige dieren hebben een bijzondere verzorging nodig of zijn te gevaarlijk.

De volgende dieren zijn NOOIT toegelaten in onze woningen:
  • Huisdieren die (van nature) agressief en/of gevaarlijk zijn.
  • Huisdieren die een bedreiging kunnen inhouden voor de gezondheid van de mens.
  • Hoefdieren (schapen, geiten, varkens, …).
  • Pluimvee en neerhofdieren.
  • Reptielen (slangen, …), spinnen en tropische diersoorten.
Deze opsomming geldt enkel als voorbeeld en is niet-limitatief.

Het fokken van dieren – zelfs tijdelijk – is altijd verboden.

In een aantal appartementen is het houden van maximum één hond toegelaten, in andere is het niet toegelaten een hond te houden. (zie de woninggroepen waar een hond toegelaten is)

Regels voor wie een huisdier houdt:
  • Als eigenaar zorg je er steeds voor dat je huisdier geen overlast veroorzaakt voor je buren.
  • Huisdieren mogen nooit voor een langere tijd alleen gelaten worden in de woning, ook niet als iemand ze dagelijks eten komt geven. Opgesloten dieren reageren immers op het minste geluid en maken lawaai.
  • In de gemeenschappelijke delen van het gebouw (gangen, liften, gemeenschappelijke tuin, …) moet een huisdier altijd aan de leiband of in een gesloten mand/kooi.
  • Omwille van de hygiëne moeten uitwerpselen, etensresten en ander afval van je huisdier, zowel in je persoonlijke woning en terras/tuin, als in de gemeenschappelijke delen van de woning, steeds onmiddellijk worden verwijderd.
  • Je bent als eigenaar van je huisdier altijd verantwoordelijk voor het gedrag van en eventuele schade veroorzaakt door je huisdier. Eventuele herstellingen zijn steeds ten laste van de huurder.
Bij klachten over een huisdier (overlast, lawaai, geur, vermoeden van fokken, gebrekkige verzorging, mishandeling, …) kan de SNMH een onderzoek opstarten. Bij gegronde klachten kan de SNMH eisen om het dier definitief uit de woning te verwijderen. Bij weigering kan de SNMH een juridische procedure opstarten, die kan leiden tot de gedwongen verwijdering van je huisdier en zelfs tot de opzeg van je huurcontract.