Bewonersparticipatie

Meer info over bewonersparticipatie

 

 

Doel

Bewonersparticipatie heeft als doel om huurders een stem te geven. We kiezen ervoor om op een laagdrempelige manier aanwezig te zijn in de wijk. Het doel is om buren op een positieve manier te mobiliseren, mensen bij elkaar te brengen, elkaar te leren kennen en de sociale cohesie tussen huurders binnen een wijk te verhogen. Dit zal een positief effect hebben op de leefbaarheid. Er wordt op maat van de wijk gewerkt want elke wijk heeft z’n eigen sterktes en werkpunten. We hopen op die manier dat de input van de huurders vergroot wordt, net omwille van de kleinschaligheid. Op die manier kunnen wij als maatschappij de inzichten gebruiken die onze visie en beleid mee zullen helpen bepalen.

Werkwijze

  • Aan de hand van lokale projecten bewoners in beweging brengen.
  • Werken rond leefbaarheid binnen een wijk.
  • Kleinschalige projecten die buurt dichter bij elkaar brengen.
  • Projecten op maat van de wijk.
  • Zorgen voor grote input van de huurders, omwille van de kleinschaligheid.