Stormschade?

De voorbije dagen werden we getroffen door verschillende stormen.
Wie stormschade aan het gebouw heeft, vragen we om zeker een melding te maken per mail via technischedienst@snmh.be met daarin ook duidelijke foto’s van de schade.
Geef zeker je adres door en beschrijf de schade zo goed mogelijk (plaats, welke schade,…).

Bij gevolgschade aan inboedel (bijvoorbeeld aan meubelen of schilderwerken) moet je jouw eigen inboedelverzekering aanspreken.

Onze technische dienst behandelt elke melding volgens hoogdringendheid. Uiteraard vragen we ook begrip en geduld hiervoor.

Vorig NieuwsberichtEerste bewonersvergadering in Turkyen
Volgend NieuwsberichtPaasklokken bij SNMH