FAQ

Antwoorden op veelgestelde vragen

 

 

Algemene Vragen (7)

Vragen i.v.m. algemene onderwerpen gekoppeld aan de huur van een sociale woning.

Wat met de brandverzekering?
Elke huurder is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor brandschade en de burgerlijke aansprakelijkheid (verhaal der geburen). De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting is voor al haar gebouwen verzekerd voor brandschade met afstand van verhaal. De huurders moeten het gebouw dus niet zelf verzekeren. De premie wordt verrekend in de huurprijs. De huurders moeten zich enkel verzekeren voor hun eigen inboedel en de burgerlijke aansprakelijkheid. Ingeval van schade door brand, ernstige waterschade, ontploffing, enz. wordt een aangifte gedaan door de huisvestingsmaatschappij. Om misbruiken te voorkomen, voorziet de wet, dat, bij elke uitbetaling van schade, een franchisebedrag wordt afgetrokken dat ten laste valt van het slachtoffer.

De schade wordt aangegeven door middel van een herstellingsbestek. Herstellingen mogen pas uitgevoerd worden na goedkeuring door de verzekeringsmaatschappij. Ingeval een dringende herstelling noodzakelijk is dient de schade te worden bewezen door middel van foto's ; defecte onderdelen dienen te worden bewaard. Voor aangifte van gebouwschade kan u terecht op telefoonnummer 03/760.69.48 of via e-mail naar Marleen Van den Bossche. Vermeld bij het gebruik van e-mail duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer.

U moet uw inboedel verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Ook schilder- en behangwerken en vloerbekleding moet opgenomen worden in uw eigen polis.
Wat met de waterverwarmers?
Wat met de centrale verwarming?
Wat met eventuele CO uitstoot?
Wat met herstellingen?
Wat met schilderwerken?
Wat met schotelantennes?

Situatie Wijzigingen(4)

Informatie over eventuele wijzigingen aan de gezinssituatie, tewerkstelling, overlijden, pensioen andere.

Wat als ik met pensioen ga?
Wat als mijn partner is overleden?
Wat als ik werkloos of langdurig ziek wordt?
Wat als mijn gezinssamenstelling wijzigt?

Practische Afspraken(3)

Afspraken bij het huren van een woning

De huurprijs.
Wat met huisdieren?
Wat met klachten over de maatschappij.

Uw Sociale Woning (5)

Vragen i.v.m. uw sociale woning en het verkrijgen/wijzigen ervan.

De woning komt vrij door het overlijden van de huurder.
De woning komt vrij door een verhuis van de huurder naar een rusthuis.
De woning komt vrij door een verhuis van de huurder naar een andere woning.
U wenst te verhuizen naar een andere sociale woning.
U wenst een garage te huren.

Bijlagen bij de huurovereenkomst(2)

Bijkomende documenten

Voor de type huurovereenkomst 9 jaar.
Voor de type huurovereenkomst onbepaalde duur.