SNMH Logo

25/04/2017 - Vanaf mei 2017 kunnen de bewoners van zowel de Daliaweg- Madeliefjesdreef als ook van het Peter Benoitpark hun afval niet langer deponeren in de gewone huisvuil... meer>

19/04/2017 - Een delegatie van de stuurgroep, de directeur en 2 personeelsleden van de SNMH hebben een bezoek gebracht aan de huurdersraad van De Mandel te Roeselare. De Man... meer>

30/03/2017 - De sociale en technische dienst sloegen de handen in elkaar om een bezoekmoment te organiseren in een recent gerenoveerd appartement in de Jacob Van Arteveldest... meer>

30/01/2017 - Op 11 en 12 mei 2016 werd de SNMH gevisiteerd. Een doorlichting van de totale werking. Het eindresultaat was een score om trots op te zijn. Op 19 van de 2... meer>


1758 SOCIALE HUURWONINGEN IN SINT-NIKLAAS

25/04/2017 - Huisvuilzakken verdwijnen uit het straatbeeld.

Vanaf mei 2017 kunnen de bewoners van zowel de Daliaweg- Madeliefjesdreef als ook van het Peter Benoitpark hun afval niet langer deponeren in de gewone huisvuilzakken of in het containerlokaal. Op deze beide sites wordt er overgeschakeld naar ondergrondse containers. Hierdoor moeten de bewoners hun afval niet meer te stockeren in hun woning tot de volgende ophaalbeurt. Bovendien betaalt elke bewoner voor zijn eigen afval, niet meer of niet minder.
Op 18 en 19 april organiseerde de SNMH, in samenwerking met de MIWA, bewonersvergaderingen voor de betrokken huurders. Er werd door de medewerkers van MIWA een woordje uitleg gegeven rond de werking en het gebruik van de afvalcontainers. Tijdens deze infosessies kregen de bewoners hun badge om de afvalcontainers te kunnen gebruiken en ook nog een extra flyer met de sorteerregels.
Voor de nieuwe bewoners van de Daliaweg- Madeliefjesdreef was het een eerste kennismaking met de huisvestingsmaatschappij. Er werd een extra woordje uitleg gegeven door de directeur waarbij de nadruk lag op respect. Goeie afspraken zorgen voor een mooie samenwerking tussen de bewoners en de SNMH.


Openbare verkoop van de eengezinswonig Chrysantenstraat 2 op 31 mei 2017 (notaris Tack)
Copyright © Nesen Solutions | IT by Dirk Verelst