Impact nieuwe huurprijsberekening blijft beperkt

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de berekening van de huurprijs voor sociale huurders. Voor de grootste groep huurders van de SNMH blijkt de impact van die nieuwe wijze van berekenen eerder beperkt.
Jaarlijks berekent elke sociale huisvestingsmaatschappij het bedrag dat de huurders het komende jaar als maandelijkse huurprijs moeten betalen. Die huurprijsberekening houdt rekening met het inkomen van het gezin, de marktwaarde van het verhuurde pand en een eventuele energiebijdrage. De huurprijs bevat ook een maandelijks voorschot in de huurlasten.
Voor de 1.729 huurders van de SNMH levert de nieuwe huurprijsberekening een divers beeld op.
Ongeveer 850 huurders zien de huurprijs stijgen met een bedrag van minder dan 100 euro per maand.
Een 160-tal huurders ziet de huurprijs sterker stijgen, met een beperkt aantal uitschieters boven de 300 euro per maand.
Voor 700 huurders zakt de maandelijks huurprijs het komende jaar.

Voor de SNMH stijgt het maandelijks te innen bedrag aan huurgelden in 2020 van 567.537,21 euro naar 605.028,71 euro (+ 37.491,50 euro). Op jaarbasis zal de SNMH 449.898 euro aan extra huurinkomsten innen, dit is een stijging met 6%. Die stijging is iets sterker dan de voorbije jaren, zo steeg de huurprijs tussen 2018 en 2019 met 1,66 %, maar lijkt in vergelijking met enkele andere huisvestingsmaatschappijen wel eerder beperkt. De SNMH zal deze extra inkomsten gebruiken om haar bestaand patrimonium te renoveren en energiezuiniger te maken.
Hoewel de nieuwe huurprijsberekening op drie punten wijzigt, merkt de SNMH op dat het in hoofdzaak de inkomsten van de huurders zijn die voor de grootste schommelingen zorgen. Mensen die meer of minder zijn gaan verdienen, zien dat automatisch vertaald in hun huurberekening. Dat is niet anders dan vroeger. Wat wel nieuw is, is dat bepaalde inkomsten die vroeger niet meegeteld werden, nu wel meegerekend worden. Het gaat dan om het inkomen van kinderen jonger van 25 jaar (van kinderen die geen kinderbijslag meer ontvangen), het inkomen van personen met een beperking en het inkomen van inwonende ouders. Andersom houdt de nieuwe berekeningswijze ook sterker rekening met huurders die totaal geen of zeer lage inkomsten hebben, vroeger werd voor hen steeds een minimum aan inkomsten (= t.b.v. het leefloon) meegeteld.

'Globaal genomen heeft de nieuwe huurprijsberekening een eerder beperkte impact voor de SNMH. Maar voor een kleine groep mensen heeft dit wel een grote impact. We hebben begrip voor hun situatie en beseffen dat zij zullen schrikken wanneer ze de nieuwe berekening bekijken. We hebben die mensen extra uitgenodigd om langs te komen bij ons op kantoor, zodat we hun persoonlijke situatie samen kunnen bekijken en ook de nieuwe regels nog eens goed kunnen uitleggen. We hebben er alle begrip voor dat de nieuwe huurprijsberekening niet voor iedereen prettig nieuws is.', aldus Geert Verhoeve en Marijke Henne, resp. directeur en voorzitter van de SNMH.
Alle huurders van de SNMH kregen de nieuwe huurprijsberekening in de brievenbus in de week van 16 december. Huurders die vragen hebben over hun huurberekening of een herberekening willen aanvragen, bijvoorbeeld omdat hun situatie recent gewijzigd is, kunnen daarvoor terecht in het kantoor van de SNMH.

https://youtu.be/bhgdfHnmqfQ
Vorig NieuwsberichtDe nieuwe huurprijsberekening komt eraan !
Volgend NieuwsberichtDe SNMH doet het goed