De SNMH investeert fors in bijkomende sociale woningen

De SNMH behoort als huisvestingsmaatschappij tot de 30% sterkst groeiende huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Met meer dan 1.700 woningen in haar patrimonium is de SNMH ook ruim de grootste verhuurder in de stad. Alleen al in 2015 werden 81 nieuwe woningen in huur genomen en ook de komende jaren staan tal van nieuwe projecten in de stijgers.

Met nieuwe projecten in de Watermolenwijk, Leopold-II-Laan, Bobijnhof en Beenaertwijk kon de SNMH de voorbije jaren tientallen nieuwe, moderne sociale woningen realiseren. En dat bouwtempo wordt aangehouden, met nieuwe projecten in uitvoering (bv. in de Dahliaweg-Madeliefjesdreef, Populierenwijk, Rootputstraat) en een reeks plannen op de tekentafel (bv. Baenslandstraat, Kriekepitte, Clementwijk, Waeslandia, VTS-site, Sinaai, …). Als alle plannen die nu voorliggen gerealiseerd worden, zal de SNMH méér gedaan hebben dan de 496 woningen realiseren die in 2008 door de Vlaamse overheid werden opgelegd (zgn. ‘bindend sociaal objectief’).

Voor elk van die projecten is een duidelijke timing vooropgesteld, die maandelijks wordt opgevolgd door de Raad van Bestuur van de huisvestingsmaatschappij. Ook de realisatie van de twee projecten in de Clementwijk zit perfect op schema. Voor het eerste project loopt de procedure om een architect aan te stellen, die een ontwerp klaar moet hebben in de loop van 2017. Het bouwen zal starten in 2018. Voor het tweede project in de Clementwijk start het ontwerpen in 2018. De SNMH respecteert daarmee de fasering die afgesproken is tussen de verschillende bouwheren in de wijk.

http://clementwijk.be/
Vorig NieuwsberichtBuurtfeest voor de site Bobijnhof
Volgend NieuwsberichtNieuwe huurflats en dienstencentrum in Sinaai