Verdwijnt de Baenslandstraat?

De SNMH heeft plannen om in de Baenslandstraat een vervangingsbouw te realiseren, waardoor de bewoners moeten herhuisvest worden. De woningen dateren van 1954 en zijn niet aangepast aan het huidige comfort.
Op woendagavond 04/03/2015 hield de huisvestingsmaatschappij een infomoment met de bewoners van de Baenslandstraat om de noodzakelijke herhuisvesting te bespreken. De opkomst was groot. Hierbij werd vooral aandacht geschonken aan het verloop van die verhuis, zowel de praktische kant als de administratieve zijde. Er werd aan elke bewoner een verhuisbrochure overhandigd. In die brochure staan nuttige tips en adressen om deze verhuis goed te laten verlopen. Tevens was er een mogelijkheid tot vraagstelling. De plannen werden enthousiast onthaald door het publiek en bij elke bewoner zal nu nog een persoonlijk bezoek plaatsvinden om de verhuis verder te plannen.

Vorig NieuwsberichtHet Bobijnhof is er bijna !
Volgend NieuwsberichtLenteschoonmaak in de Dalstraat - Aerschotstraat