Jaarverslag 2013

De “facts and figures” van het voorbije jaar 2013 zijn gekend.

2013 was een feestelijk jaar: de SNMH vierde haar 90-jarig bestaan, en er was de ingebruikname van de nieuwe kantoren aan de W. Griffithsstraat .

Er werden 5 nieuwbouwprojecten opgestart. In de loop van 2014 en 2015 zullen door deze 5 werven in totaal 147 nieuwe woongelegenheden in gebruik kunnen worden genomen.

De vraag naar sociale woningen blijft echter groot, dat blijkt uit de gegevens van de sociale dienst: er werden 576 nieuwe kandidaat-huurders ingeschreven, zodat de totale wachtlijst nu 2.381 dossiers van kandidaten telt.
In totaal werden in het afgelopen jaar 123 woongelegenheden herverhuurd.

Ook hadden we het voorbije jaar de inspectie 3 maal op bezoek, zowel voor de boekhouding, voor de huurprijsberekening, als voor de sociale dienst en de dienst verhuring.

Dit, gekruid met nog meer cijfers, en overgoten met veel foto’s kan je terugvinden in het jaarverslag 2013, dat vanaf volgende maand ook op deze website zal gepubliceerd worden.


Vorig NieuwsberichtBeenaertwijk wordt verhuurd
Volgend NieuwsberichtDe nieuwe appartementen Leopold-II-laan zijn bewoond !