Wij isoleren !

Er zijn dakrenovatiewerken gepland aan de 3 appartementsblokken in de Jacob Van Arteveldestraat te Sint-Niklaas. Hier wonen 36 gezinnen. De SNMH organiseerde op 14/11/2013 een bewonersvergadering om iedereen te informeren over de geplande werken.
Hier waren aanwezig: SNMH als de opdrachtgever, EX-IT architectuur als ontwerper, EVEKA als veiligheidscoördinator, en Bouwwerken Ivan De Raedt NV als aannemer.
De werken omvatten niet alleen het vernieuwen van de dakdichting, maar tevens het isoleren van de daken en uitbekleden van de dakranden. Hierdoor worden 12 wooneenheden rechtstreeks geïsoleerd.
Vooraf aan de isolatiewerken zal er een energiescan worden uitgevoerd.
De heer Malfliet van vzw Den Azalee gaf uitleg over deze energiescans.
Het budget voor deze werken is 200 000 euro.
De start van deze werken is gepland voor 18/11/2013 en het einde is voorzien begin voorjaar 2014.

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie
Vorig NieuwsberichtCongres VIVAS
Volgend NieuwsberichtTe renoveren woningen te koop !