SNMH Logo

Nieuwsbericht...

18/10/2013  -  90-jarig jubileum

90-jaar sociale huisvesting in Sint-Niklaas samenvatten en een blik werpen op de toekomst.
Dit was de insteek van de brochure die wij uitgeven ter gelegenheid van onze jubileum viering en de officiële inhuldiging van onze nieuwe kantoren
op 18 oktober 2013.

Bij de tijdsbalk van 1923 tot 2013 staan wij stil bij enkele markante bouwperiodes.
In de jaren 50 werd de Priesteragiewijk gebouwd. Een tuinwijk volgens Engels concept.
De jaren 70 waren de jaren van de hoogbouw. Eerst in het Peter Benoitpark (9 verdiepingen hoog) en daarna het Reynaertpark met 4
appartementsblokken waarvan de hoogste 8 verdiepingen telt.
In de jaren 80 is er de stadsuitbreiding met de Clementwijk. Een wijk die in de nabije toekomst opnieuw zal uitgebreid worden.
In de jaren 90 zijn er dan de inbreidingsprojecten die mee de stadskern vernieuwde.

Naast de tijdsbalk staat ook een woningteller. Begin 2013 staat deze op 1.563 woongelegenheden.

De ambitie van de SNMH is om tegen 2023 een patrimonium van 2.000 woningen te tellen. Daarvoor staan tal van nieuwe projecten op stapel. Projecten
met mooie, functionele architectuur en met aandacht voor het energiepeil, de oppervlaktenorm en andere kwaliteitseisen.

Op de voorkant van deze brochure staat het aanzicht van onze nieuwe kantoren. Deze nieuwe huisvesting onderstreept onze dynamiek en geeft onze
visie weer over continuïteit, kwaliteit, open communicatie en klantvriendelijkheid.

Copyright © Keysoft-Solutions | IT by Dirk Verelst