SNMH

Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting

SNMH

Bobijnhof

SNMH

Kriekepitte

Op weg naar 2000 sociale woningen in Sint-Niklaas

Woning Aanvragen

Klik op het icoontje links bovenaan als u meer informatie wilt i.v.m. het opstarten van de aanvraags procedure voor een sociale woning.

Uw plaats op de wachtlijst

Klik op het icoontje links bovenaan als u uw positie op de wachtlijst wenst op te zoeken. Voor deze functie zal u gevraagd worden om in te loggen.

Voorkeuren Wijzigen

Uw persoonlijke voorkeuren bij uw inschrijving wijzigen.

Herstelling Aanvragen

Klik op het icoontje links bovenaan als u een melding of aanvraag tot herstelling wilt doorgeven aan SNMH.

FAQ

Klik op het icoontje links bovenaan als u een vraag heeft. In de FAQ vind u de antwoorden op de meest frequente vragen.

Huurdersmap

Klik op het icoontje links bovenaan als u de digitale versie van de documenten in de huurmap wilt bekijken.

Patrimonium Kaart

Klik op het icoontje links bovenaan als u een overzichtskaart wilt zien waarop het gehele patrimonium van SNMH zichtbaar is.

Patrimonium Wijk

Klik op het icoontje links bovenaan als u een overzicht wilt zien van alle wijken binnen het patrimonium van SNMH.

Peter Benoitpark

Klik op het icoontje links bovenaan als u meer informatie wit over de geplande renovatie aan het Peter Benoitpark.

Sociale Huurwoningen

Huizen

Appartementen

De SNMH doet het goed

Vanuit de Vlaamse Regering worden actieve huisvestingsmaatschappijen beloond. De Vlaamse regering heeft 10 miljoen euro extra vrijgemaakt die verdeeld wordt onder actieve huisvestingsmaatschappijen. De subsidies die verdeeld worden zijn bedoeld om de maatschappijen te ondersteunen om verder te blijven bouwen, te renoveren en te vernieuwen. Ook de SNMH zal hiervan haar deeltje ontvangen. Dit zal ingezet worden om haar patrimonium verder uit te bouwen en te onderhouden.

Lees Meer

Impact nieuwe huurprijsberekening blijft beperkt

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de berekening van de huurprijs voor sociale huurders. Voor de grootste groep huurders van de SNMH blijkt de impact van die nieuwe wijze van berekenen eerder beperkt. Jaarlijks berekent elke sociale huisvestingsmaatschappij het bedrag dat de huurders het komende jaar als maandelijkse huurprijs moeten betalen. Die huurprijsberekening houdt rekening met het inkomen van het gezin, de marktwaarde van het verhuurde pand en een eventuele energiebijdra...

Lees Meer

De nieuwe huurprijsberekening komt eraan !

Wat verandert er? Hoe we jouw inkomen berekenen We berekenen de huurprijs op basis van jouw inkomen. Hiervoor tellen we het inkomen van iedereen die in de woning woont volledig mee. Dus ook van ouders, grootouders, mensen met een handicap en meerderjarige kinderen, behalve als ze nog kinderbijslag ontvangen. Daarnaast kijken we vanaf 2020 niet meer naar het inkomen van drie jaar terug. We kijken, per gezinslid, naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet b...

Lees Meer

Tijdelijk sociaal kantoor in het Peter Benoitpark

Velen zijn intussen al op de hoogte van de aankomende renovatiewerken en de bijhorende verhuis van het Peter Benoitpark. Onze maatschappelijk werker doet bij alle huurders een individueel huisbezoek om de situatie per huurder te bekijken en om te luisteren naar de voorkeuren van de huurders. Soms zijn er nadien nog vragen of hebben de huurders gewoon even nood aan een extra babbeltje over de verhuis, daarom heeft de SNMH een tijdelijk sociaal kantoor geopend in een leegstaand appartement in...

Lees Meer

Lees ook onze nieuwe berichten over het Peter Benoitpark !

K. Elisabethlaan

Nieuwbouw in de stad

VTS-site

Een stadswerf vanuit een andere hoek bekeken…

Sinaai

En soms doen we het ook heel erg grondig…

Dahliaweg

En renoveren doen we ook …

Beenaertwijk

En sorteren doen we ook …

Dahliaweg

En bouwen doen we ook. From scratch…

Het gulden boek

Soms krijgen we bezoek…

Rootputstraat

Soms wordt er ook gepicknickt…